Flashforward - Driessens en Verstappen

1632 keer bekeken

Hof van Holland, Woenderskamp en Koudenhoek (voormalig Broodkorf). Nu nog braakliggende terreinen aan de zuidrand van de Waalsprong met een geweldige ligging aan de Waal, pal naast het rivierpark. Straks het kloppende hart van de Waalsprong. Tot die tijd is er in dit gebied de wandel- en fietsroute met beeldende kunst Hof van HolLandArt.  De werken vertellen u het verhaal over de landschappelijke geschiedenis, de verwachte transformatie en de toekomstige ontwikkelingen. Zodat u ook nu al deze locaties kunt bezoeken en beleven.

Lees meer

Flashforward was een landschapskunstwerk dat een reflectie op gang brengt over verleden, heden en toekomst van het landschap bij Hof van Holland. Het kunstwerk blikt vooruit naar de verre toekomst, wanneer de nog uit te voeren bouwplannen voor Hof van Holland al lang tot de geschiedenis behoren.

Het kunstwerk The making off Film Over de kunstenaar Foto's

Het kunstwerk Flash Forward is helaas niet meer zichtbaar in verband met het bouwrijp maken van het gebied. Hieronder lees je meer over het kunstwerk en de kunstenaar. 

Het kunstwerk

Inleiding
Nijmegen kent een rijke historie van opbouw en verwoesting dankzij haar strategische ligging aan de Waal. Bij vrijwel elke stadsvernieuwing en uitbreiding worden ondergrondse archeologische vondsten aangetroffen. Misschien worden er tijdens de bouw van Hof van Holland opnieuw sporen gevonden die iets zeggen over de veranderingen die dit gebied door de eeuwen heen al heeft doorgemaakt. Mogelijk stuit men op resten van woningen en graven van boeren die zich in de steentijd rond de Griftdijk vestigden.

Flashforward landschapskunstwerk
Flashforward is een landschapskunstwerk dat een reflectie op gang brengt over verleden, heden en toekomst van het landschap bij Hof van Holland. Het kunstwerk blikt vooruit naar de verre toekomst, wanneer de nog uit te voeren bouwplannen voor Hof van Holland al lang tot de geschiedenis behoren. De huizen, flatgebouwen en hun bewoners zijn dan al weer verdwenen en planten en dieren hebben het land overgenomen. Wat er nog van de stadswijk over is, wordt op subtiele wijze zichtbaar in het landschap: fundamenten van gebouwen tekenen zich af omdat ondergrondse bouwrestanten de groei van het gras beïnvloeden. De tekening in het landschap - een fenomeen dat in de archeologie 'cropmarks' of 'vegetatiesporen' wordt genoemd - wordt veroorzaakt door kunstmatige aangebrachte verschillen in de bodem van het weiland.

Flashforward laat zien dat elke verandering, hoe rigoureus ze nu ook lijkt, onderdeel wordt van een cyclus van bloei en verval. Leefgemeenschappen komen en gaan, natuur en cultuur wisselen elkaar af.

Cropmarks
Cropmarks ontstaan door een verschil in het groeiproces omdat er onder het oppervlak zaken verborgen liggen zoals bijvoorbeeld stukken muur of greppels. De bodem verandert hierdoor plaatselijk van structuur en samenstelling. Vervolgens groeien de planten op een andere manier omdat de bereikbaarheid van water en voedingsstoffen is gewijzigd. Er ontstaan dan tekeningen in het gewas die vanuit een hoog gelegen punt zijn waar te nemen.

Het kunstwerk Flashforward bestaat uit kunstmatige cropmarks. De tekening die zichtbaar wordt in het gras zijn restanten van stadswoningen en het rioleringsstelsel. Het is voor de kunstenaars vanuit artistiek oogpunt interessant om deze tekening te laten ontstaan in een grasland door het veranderen van één van de omgevingsfactoren: de bodemstructuur.

The making off
Ter voorbereiding werd de weide in maart 2017 omgeploegd en geëgaliseerd. De tekening is aangebracht dmv stroken plastic die werden ingegraven op 7 cm. diepte. Daarna werd de weide ingezaaid met graszaden. De plastic-laag beïnvloedt de water- en voedselopname en daarmee de kleur en grootte van het gras, net zoals een ondergrondse ruïne bij natuurlijke crop marks. De begroeiing bovenop de tekening is daarom anders van vorm en kleur dan het gras rondom.

Film

Locatie
De locatie is een perceel van 3 hectare, gelegen in het hart van het gebied Hof van Holland. Het is een uitgestrekt weiland dat is omsloten door dijken. Het kunstwerk is goed te zien vanaf de Oosterhoutsedijk en vanaf de spoordijk nabij NS station Lent.

Over de kunstenaar
In de afgelopen jaren hebben Driessens & Verstappen diverse generatieve systemen ontwikkeld waarin groei- en transformatieprocessen worden ingezet om steeds veranderende resultaten te creren. De resultaten zijn onvoorspelbaar door toevals- en terugkoppelingsmechanismen, die het proces beinvloeden. Een belangrijke inspiratiebron zijn de zelforganiserende processen in de ons omringende natuur: de dynamiek van allerlei fysische en chemische processen en het genetisch-evolutionaire systeem van het organische leven dat continu nieuwe en originele vormen voortbrengt. Het is voor het duo belangrijk om deze bestaande processen te observeren en vast te leggen in films en vormverzamelingen. In andere werken worden de vormveranderingen opgeroepen door middel van een machine. Naast het werken met natuurlijke processen, ontwikkelen de kunstenaars digitale processen waarmee fictieve werelden worden opgeroepen. Deze computerprogramma's zijn geen simulaties van de wetten die gelden in onze fysische wereld. Het is een kunstmatige natuur op basis van fictieve wetten, die een geheel eigen wereld van verschijningsvormen oproept.

Kunstenaarsduo
Het Amsterdamse kunstenaarsduo Erwin Driessens (1963) en Maria Verstappen (1964) werkt samen sinds 1990. Na hun studie aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Maastricht en de Rijksakademie te Amsterdam, ontwikkelden zij samen een veelzijdig oeuvre van software, films, machines en objecten. Hun onderzoek richt zich op de mogelijkheden die fysische, chemische en computer algoritmes kunnen bieden voor het ontwikkelen van beeldgenererende processen.

Driessens & Verstappen namen deel aan tal van tentoonstellingen in Nederland en daarbuiten, o.a. Stedelijk Museum Amsterdam, Centraal Museum Utrecht, Museum Boijmans van Beuningen, LABoral Gijón, IVAM Instituut Valencia, Kröller-Müller Museum Arnhem, Neue Pinakothek München, Les Abattoirs Toulouse, Eyebeam New York, DEAF Rotterdam. Het duo geeft lezingen en presentaties op universiteiten, kunstacademies, festivals en conferenties, o.a. Siggraph Los Angeles, Sonic Acts Amsterdam, Second Iteration Melbourne. In 1999 en 2001 werd aan hun Tickle robotprojecten de eerste prijs toegekend door VIDA, een internationale competitie voor Art & Artificial Life. In 2013 kreeg het duo de Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek uitgereikt voor hun hele oeuvre. De kunstenaars worden vertegenwoordigd door galerie DAM in Berlijn.

Foto's

Wil je meer kunstwerken zien? Kijk dan hier!

Afbeeldingen

Op de kaart

Meer weten over ontwikkelingen in de Waalsprong?

www.waalsprong.nl

 

 

 

Cookie-instellingen